logo
vitsippor

Naturvård i Karlskoga

Karlskoga kommun har tagit fram ett naturvårdsprogram. Det är kommunens långsiktiga policydokument avseende naturvård och behandlar naturvårdsfrågorna ur det kommunla perspektivet. Läs mer om Karlskogas naturvårdsarbete här.

N5lkSsCxdccjs0e8yXzv.jpg