logo
Stadsparken är ett viktigt reservat för lek

Naturvård i Askersund

Askersund kommun arbetar med naturvårdsfrågor tillsammans med Laxå och Lekebergs kommuner. Man har gått tillsammans i Sydnärkes miljöförvaltning och delar på resuser i form av t ex en kommunekolog. Askersunds kommun har bland annat tagit fram ett naturvårdsprogram.