logo
Slåttergubbe

Naturvården i kommunerna

Kommunernas naturvårdsarbete ser lite olika ut och varje kommun har olika tillgång på resurser, men genom samverkan mellan kommuner kan man hjälpa varandra i naturvårdsarbetet.

Flera kommuner har tagit fram naturvårdsprogram, andra har arbetat med kommunala reservatsbildningar. 

 

En viktig del för att kommunerna ska kunna bedriva naturvårdsarbete har varit LONA-bidraget, LOkala NAturvårdssatsningar, som är ett statligt bidrag till kommuner. Flera naturvårdsprojekt har kunnat genomföras lokalt genom bidraget. LONA-projekten bygger på en hälftenfinansiering från annat håll vilket har lett till samarbete med ideella föreningar där framförallt Hopajola varit en viktig aktör.  

 

I höst kommer vi att erbjuda politkerutbildningar "naturvård som attraktionskraft". Läs mer här.pdf-ikon 

N5lkSsCxdccjs0e8yXzv.jpg