logo

Ställdalens Naturstudieklubb

Ställdalens Naturstudieklubb bildades för 51 år sedan av några naturentusiaster som tillsammans ville utöva sitt intresse och gärna inspirera andra till att uppleva naturen.

Hemmamarkerna med dess omväxlande natur var det som mest engagerade. Man startade kurser i fågelskådning och satte upp en mängd fågelholkar. Det gjordes växtinventeringar. 

På kanten av Rödmyren i Nittälvsdalen byggdes en övernattningsstuga för studier av bl.a. smålom och framför allt det rikliga orrspelet.


I början av 60-talet upptäcktes i Nittälvsdalen den då sydligaste kända förekomsten av slaguggla av Gunnar Björkman. Erik Rosenberg rådde då klubben sätta upp uggleholkar, vilket har resulterat i årliga häckningar där. På en holme i sjön Björken häckade tornfalk, den enda kända häckningen i Örebro Län vid den tiden. Klubben fick hjälpa Sveriges Radio med ljudupptagningar av både tornfalk och slaguggla. 

 

Under senare år har en kamratkurs vi kallar ”Naturvandring” bedrivits. I februari brukar vi börja med att titta på överståndare och när sedan våren kommer igång görs exekutioner i Ställdalens omgivningar.


Vi gör utflykter för att skåda fågel. Årligen återkommande är utflykt till gärdena i Vasselhyttan under april för att möta vårsträckande fåglar. Parken runt Stjärnfors Bruk besöks alltid i månadsskiftet maj-juni. Utflykter till länets mer kända fågelområden brukar även samordnas. Något år görs en lite längre resa på några dagar. Den senast var först helgen i juni 2007. Då åkte 12 personer till Linnés Råsshult.


På uppdrag av Länsstyrelsen sköter klubben ängen vid Dansarbacken efter Nittälven. Där vårstädas och andra helgen i augusti anordnas slåtterfest. Medlemmarna ställer upp med liar och räfsor för att feja ängen. Efter utfört arbete serveras förtäring under trivsamma former. Intäkterna från Länsstyrelsen ger klubben möjlighet att anlita bra föredragshållare under den mörka årstiden. 

 

Läs mer om Ställdalens Naturstudieklubb här

        

Hopajola har ett 90-konto.

Vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll samt av godkända revisorer.

Vi samarbetar med:

Fältbiologerna logotyp JPG

STF logotyp farg