logo
Naturens skafferi

Örebro Läns Botaniska Sällskap

Botaniska Sällskapet är en ideell sammanslutning av personer med intresse för botanik. Sällskapets ändamål är att utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper inom botanikens olika grenar;  att utforska floran i länet;  att verka för skydd och vård av växtlokaler och växtsamhällen. Vi är en lokal förening i Svenska Botaniska Föreningen (SBF).

 

Mer information om Örebro Läns Botaniska Sällskap finner du via länken.

Hopajola har ett 90-konto.

Vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll samt av godkända revisorer.

Vi samarbetar med:

Fältbiologerna logotyp JPG

STF logotyp farg