logo
får i reservat

Naturskyddsföreningens naturvårdsarbete i länet

I Örebro län finns 10 lokala kretsar för Naturskyddsföreningen som alla jobbar lokalt med lite olika frågor. Kontakta gärna din krets i din kommun, eller en krets vars arbete du är intresserad av. 

Länsförbundet samordnar och stöttar kretsarna i deras arbete. För länsförbundet finns också ett länskansli som är samordnad med Hopajolas kansli. Här kan man också söka stöd och hjälp. 

 

Askersund: Kretsen i Askersund har flera naturguidningar under året. Man har haft och är på på gång igen med familjeverksamheten "natursnokarna". Askersundskretsen har också varit aktiviva i arbetet kring översiktsplanen och naturvårdsprogram. 

 

Degerfors: Kretsen gör några aktiviteter under året och samverkar med Karlskoga. Ett viktigt naturområde i Degerfors är Fasaskogen som nu blivit ett sammanhängande område av flera reservat och stigsystem.  

 

Hallsberg: Kretsen i Hallsberg är väldigt aktiva med utflykter och studiecirklar kring naturvårdesfrågan. Man sköter om Broby äng och har en föreningsstuga vid Herrfallsäng. Flera i kretsen är duktiga på fjärilar, svampar och blommor. Ett särksilt engagemang finns för mosipporna på Vissbodamon.

 

Hällefors: Kretsen i Hällefors har några naturvandingar under året. Flera i kretsen är skogsintresserade och gör botaniska guidningar. I Hällefors blommar Guckuskon i slutet av maj.  

 

Karlskoga: Kretsen i Karlskoga heter fortfarande Karlskogas biologiska förening. Föreningen har den senaste tiden arbetat med att anlägga en humle och fjärilsträdgård. Man erbjuder också ett bra guideprogram. 

 

Kumla: Kretsen i Kumla är mycket aktiv i många frågor. Man har årligen studiecirklar på olika teman, där en cirkel har handlat om vatten. Kretsen är med och påverkar kommunens naturvårdsarbete och skyddade områden. 

 

Lindesberg: Kretsen i Linde har under många år skött om ängen i Håkansboda där man fagar på våren och slår på sommaren. Lindesberg har också kommit igång lite med omställningsarbetet med fokus på permakultur. 

 

Laxå: I Laxå finns idagsläget ingen krets, men flera aktiva Laxåbor finns med i Askersundskretsen och i Västernärke.

 

Ljusnarsberg: I Ljusnarsberg finns ingen lokal krets för Naturskyddsföreningen, men Ställdalens naturstudieklubb arrangerar naturaktiviteter. 

 

Nora: Kretsen i Nora är alldeles nybildad. Man kommer att jobba med skogsfrågor och omställningsfrågor. I Nora har man också jobbat med att förena naturvården, kulturen och konsten. 

 

Västernärke: Kretsen i Västernärke förvaltar Naturskolan i Sixtorp som huseras i det gamla skolhuset i byn. Man jobbar med aktivt naturvårdsarbete och har aktiva natursnokar. I Västernärke sätter man årligen ut pilgrimsfalksungar, ett projet som engagerar flera aktiva från länet.

 

Örebro: Örebrokretsen har länge skött om Axels äng i Svenshyttan vid Garphyttans Nationalpark. Här fagas och slåttras ängen. Man har också aktiva naturguider som  gärna visar kommunens alla reservat.