logo
Örebro Naturskola

Örebro Naturskola

Naturskolan, som ligger vid Naturens hus, jobbar med klassbesök, och lärarfortbildning. Vi vill ge barn en positiv relation till naturen och att skolor ska ta steget ut i naturen. En personlig relation till naturen är en grundbult i ett ekologiskt hållbart liv och det du lär dig ute genom egna erfarenheter blir kunskap du bär med dig. Klassbesöken är kostnadsfria och fortbildningar är till självkostnadspris.

 

Läs mer om naturskolan här, länk till Örebro kommuns hemsida.