logo
Håvning

Naturskolan i Lekeberg.

Naturskolan är en utomhuspedagogisk resurs som tillsammans med KomTek skall främja och sporra naturvetenskapligt och tekniskt intresse hos barn och unga i tätortsnära natur.


Läs mer om naturskolan här!