logo

Michael Walter

Geografiska guideområden: södra Bergslagsleden, Bergslagsleden: Etapp 13, 14, Munkastigen: Etapp 2, 3 Målgrupper: Alla

070-6846258

E-post: m.walter@abytorp.com

Guideämnen: lugna av naturen, pilgrimsvandring, landskapets kulturhistoria

Guidningar på tyska, svenska, engelska.