logo

Hans Bergenarp

Geografiskt guideområde: Bergslagsleden etapp 7, Digerberget - Mogetorp, tre val av vandring. Målgrupper: Alla från Sverige, Tyskland, Holland och England som har stort intresse för järnhanteringen och den trolska och tysta skogen.

Telefon: 070-3346578

E-post: bergenarp@hotmail.com

Guideämnen: Bergslagens historia med gruvor och hyttor, landskapets geologiska påverkan av inlandsisen, djurlivet i skog och vattendrag. Jag är historiker och intresserad av landskapets kulturhistoria. Det är spännande att få uppleva människans uppfinningsrikedom under historiens gång med vattnet som kraftkälla och hur de tunga transporterna skedde med häst eller oxe. Mitt biologiska intresse för fåglar och fjärilar gör det lätt att levandegöra skogsvandringen.