logo
Talare inför grupp
Foto: Kajsa Grebäck

Hopajola ger årligen ut ett samlat guideprogram där länets natur- och friluftsföreningar tillsammans visar upp delar av sin verksamhet.

Guideprogrammet kan du hitta på bibliotek eller turistbyårer i din kommun. Du kan också komma in på Slottsgatan 13A, Föreningarnas Hus, i Örebro där Hopajola har sitt kansli och få guideprogrammet.

 

Guideprogrammet skickas ut till alla som stödjer Hopajola och till alla medlemmar i Naturskyddsföreningen.