logo
Foto: Ankie Rauséus

Bli naturguide – eller om du redan är guide, anta utmaningen och utveckla din guideteknik. 

Att guida väl är en konst. För att vara med på en kurs ser vi helst att du har grundläggande kunskaper om djur, natur och ekologiska samband. I kurserna tar vi fasta på att utveckla pedagogiken och ledarskapet som en guide behöver för att göra en guidning till ett äventyr och angenäm upplevelse. Artkunskapen är mycket viktig, så är också kunskapen om gruppen och gruppdynamiken. I Örebro län finns idag drygt 60 naturguider. De flesta av dessa har gått våra naturguidesutbildning.

 

Kurserna är uppdelade i tre steg om vilka du kan läsa nedan. 

 

Steg ett - Grunden 

Grunden ger dig möjligheten att utbyta erfarenheter, reflektera över och utveckla dina guidekunskaper. Kursen riktar sig till dig som vill bli en ännu bättre guide och redan guidar lite i naturen för föreningar, företag eller turister. 

 

Just nu söker vi också efter er som vill guida på andra språk (t ex albanska, arabiska, dari, engelska, pashto, persiska, syrianska, urdu eller annat)

En utbildning för er kommer att ske under våren. Läs mer här!

 

Steg två - Utveckling

Denna utbildning utvecklar ditt guidande inom vissa områden. Det kan vara rent guidetekniskt, men också inom olika tema. Vi har utbildningar inom klimatguidning, guidning i odlingslandskapet, kemikalieguidning, berättarteknik osv. 

 

Steg tre - Utmaningen

Välkommen till en utveckling av dina guidekunskaper! Utmaningen är en workshop för dig som leder guidekurser eller är en guide som gått
minst två av våra utbildningar och guidat mer än fyra gånger det senaste året i någon av våra organisationer. Utmaningen innebär att vi går djupare in på vårt naturvägledande. Vi kanske bjuder in en dramapedagog, guidar med filmning, får och ger respons till varandra. Utmana dig själv: vad är du rädd för i en guidesituation?

 

Berättarkurs för naturguider 5-6 november

Muntligt berättande skapar glädje och närvaro mellan besökare och guider. Det är ett kraftfullt redskap för att besökarna ska minnas mer efter sitt besök. Trots detta används berättande sällan planmässgt inom naturpedagogik eller interpretation. Att beskriva eller föreläsa om ett naturfenomen är inte detsamma som muntligt berättande. Nu får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper iberättande och att använda det metodiskt i arbetet.

 

Plats: Blankhults friluftsgård

Tid: kl. 9.00 den 5 nov- kl. 12.00 den 6 nov

Pris: 750 kr inkl. kurs, kost och logi i delat rum.

Anmälan: natur@hopajola.se, 072-546 01 05

Uppge ev. särskilt kostönskemål

Begränsat antal platser!

 

Här finns inbjudan som pdfpdf-ikon

 

Utbildning för utbildare av Närnaturguider!

Utbildningen syftar till att flera ska våga/kunna utbilda andra i guidandets konst. Vi lär oss om lärande, hur vi ger feedback på bra sätt, hur vi lägger upp och leder en utbildning och mycket annat. Vi fokuserar inte på arter och naturkunskap denna helg, men det kommer med på köpet. Denna kurs är till för de som vill utbilda Närnaturguider runt om i landet. Särskilt i våra regionala guidenätverk.