--%>

Natursnokarna

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens familjeverksamhet. Här snokar barn och vuxna tillsammans i naturen. Vad sägs om "mossamys, "kryp bland kryptogamer", eller lupptäcksfärd. 

Läs mer om Natursnokarna på Naturskyddsföreningens hemsida. 

Natursnokarna