--%>

Hög tid att skicka in aktiviteter

Just nu jobbar Hopajola med 2018 års guideprogram. Vill du få med någon aktivitet i programmet? Maila natur@hopajola.se. Vi behöver ha ert bidrag senast den 10 januari. 

Det ska vara uteaktiviteter i Örebro län som vänder sig till allmänheten eller till specifik målgrupp. 

Hög tid att skicka in aktiviteter