--%> Hopajola har ett 90-konto.

Vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll samt av godkända revisorer.