logo
cafe planet

Café planet - forum för hållbar utveckling

Diskutera hållbar utveckling med oss och de organisationer som vi samarbetar med!

För några år sedan startade Café planet i Göteborg. Det blev snart en träffpunkt för många av miljörörelsens organisationer, sociala entreprenörer och andra, som liksom oss, är intresserade av hållbar utveckling.

 

Café planet har sedan dess spritt sig till flera håll i landet och finns det ännu inte där du bor är du välkommen att höra av dig så kan vi starta cafe planet tillsammans. Frågan hur vi ska åstadkomma ett hållbart samhälle behöver diskuteras överallt och av så många som möjligt!

 

Café Planet handlar om att knyta kontakter, bygga nätverk och samordna miljöinitiativ och initiativ med social inriktning.

 

Café planet arrangeras genom att ge organisationer, föreningar och individer möjligheten att få presentera sitt arbete, sina idéer och visioner om hållbara metoder och arbetssätt för en hållbar framtid.

På flera håll deltar våra medlems- och samarbetsorganisationer Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Jordens vänner, Omställningsrörelsen, Sportfiskarna med flera på Café planets arrangemang.


Ett sätt att starta Café planet kan vara att genom att diskutera ”omställning i praktiken - hur går det till?”. Många som engagerar sig i hållbarhetsarbete vill kunna omsätta sina idéer och tankar i praktisk handling.

Praktisk omställning kan vara odling, re-make, återbruk (cykelverkstäder), biodling, matlagning och förädling, fröbytardagar, open source (IT), hållbart entreprenörskap (socialt företagande), ekonomifrågor (bytesaffärer), medborgardemokrati (dialogprojekt med kommuner) och planering av ekoboende.

 

Allt detta samt globala och lokala angelägna frågor och lösningar kan presenteras och diskuteras på Café planet.

 

Se alla Café planet som pågår runt om i landet

 

Vill du starta Cafe planet där du bor? Kontakta Studiefrämjandet på din ort:

www.studieframjandet.se