logo

Omställning - studieplaner och inspiration

Vi blir alltmer medvetna om att vi förbrukar mer resurser än vad vår jord klarar av och att vi behöver ändra livsstil. Men hur ska det går till? Och vad kan du göra som privat person, yrkesmänniska och samhällsaktör?

Vill du veta mer om omställning är du välkommen till oss så kan vi starta en studiecirkel. Låt dig inspireras av våra studieplaner nedan:

 

Handelsavtalen TTIP & CETA

 

 

TTIP är ett handelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA. Det är tänkt att underlätta handeln men innebär också en harmonisering av lagstiftning vad gäller miljö, djurskydd mm. CETA är motsvarande avtal mellan EU och Kanada som skall antas av svenska riksdagen kommande år. Miljö-, fack- och konsumentorganisationer  oroas för konsekvenserna av dessa avtal som påverkar miljö, jobb, klimat och demokrati. 

 

Studieplanen Handelsavtalen TTIP & CETA har tagits fram av Jordens Vänner i samarbete med Studiefrämjandet. Studieplanen ger tips på läsning, diskussionsämnen och fördjupande frågor som berör TTIP och CETA. I en studiecirkel om ämnet får du lära dig mera om handelsavtalen och dess potentiella effekter på samhället. Oberoende av om du är för eller emot avtalen kan du lära dig mer genom att diskutera med andra och se på avtalen ur olika perspektiv. 

 

Ladda ner studieplanen Handelsavtalen TTIP & CETA

 

 Energirevolution

Vi har nått brytpunkten där den tekniska och ekonomiska utvecklingen gjort det lönsamt och möjligt med förnybar energi i stor skala. Äntligen kan de förnybara teknikerna på allvar börja konkurrera med fossil energi och kärnkraft. Det vi står inför nu är inget mindre än en energirevolution. Hur kan framtidens energisystem se ut? Vilka är de svenska och de globala utmaningarna? Och vad kan jag som privatperson göra?

Energirevolution är 
en gedigen och faktaspäckad studieplan för er som vill träffas och lära er mer om energi och energisystem. Studieplanen är indelad i fyra olika teman med diskussionsfrågor, litteraturhänvisningar och tips på internetsökningar. Författaren Anna Wolf är sakkunnig i energifrågor på Naturskyddsföreningen.
Ladda ner studieplanen Enerigrevolution  

 

Vår tid är nu

Vår tid är nu är titeln på Svante Axelssons, generalsekreterare för Naturskyddföreningen, bok om hur vi på olika sätt och olika plan kan lösa klimatfrågorna. En hoppfull bok som ser möjligheterna vi har framför oss. Med utgångspunkt från boken har Jan Forslund skrivit den tillhörande studieplanen som innehåller olika funderingar kring ekonomi, energi,demokrati och alla sociala samband.

Ladda ner studieplanen Vår tid är nu 

 

Vindkraft på rätt plats

Tillsammans med Naturskyddsföreningen har Studiefrämjandet tagit fram studiehandledningen Vindkraft på rätt plats som vänder sig till alla som vill påverka vindkraftsutbyggnaden i kommunen eller länet. Materialet utgår från Naturskyddsföreningens grundläggande inställning, att vindkraft är en förnybar energikälla som måste byggas ut om Sverige ska kunna avveckla kärnkraften och blir oberoende av fossila energikällor. Naturskyddsföreningens uppfattning är att det kan ske utan att stora naturvärden skadas eller förstörs, förutsatt att vindkraften lokaliseras till rätt områden.
Ladda ner studiematerialet Vindkraft på rätt plats (1MB)

 

Hållbar omställning

En sammanställning över studiematerial, organisationer, arbetssätt och annan matnyttig information för att komma igång med ditt omställningsarbete.

HÅLLBAR OMSTÄLLNING! En vägledning för studiecirklar (6MB)


Från oro till handling

En handledning med tips på upplägg, teman, frågeställningar och praktiska övningar för er studiecirkel.

FRÅN ORO TILL HANDLING! En vägledning för studiecirklar kring klimatfrågor (3MB)


Äpplet - omställning utifrån ett äpple

Låt arbetet i cirkeln inspireras utifrån fyra olika teman: Äpplet och lokalekonomin, Äpplet och energin, Att återta kunskap: odla, förvara och förädla äpplen samt Äpplet berättar om framtiden

ÄPPLET STUDIEHANDLEDNING Om omställning utifrån ett äpple (2MB)


Omställningens tid

Förslag på cirkelns upplägg, läsanvisningar och diskussionsfrågor kring Björn Forsbergs bok "Omställningens tid"

OMSTÄLLNINGENS TID Studiehandledning till en bok av Björn Forsberg (1 MB)


Makt över maten

Syftet med guiden är att ge elever, lärare och medborgare verktyg och argument för att påverka inköpsansvariga på skolor, kommuner, landsting och universitet att välja klimatsmart, lokalproducerad, ekologisk, rättvisemärkt och hälsosam mat.

 MAKTEN ÖVER MATEN (12MB)

 

Meteorologernas väderbok

Denna studieplan vänder sig till dig som vill lära dig mer om väder och klimat tillsammans med andra. Meteorologernas Väderbok av Pär Holmgren och Claes Bernes används som studiematerial. Studieplanen är skriven av Kajsa Grebäck i samarbete med Pär Holmgren och Claes Bernes.
METEOROLOGERNAS VÄDERBOK (201 KB)

 

 

Vill du starta en studiecirkel? Kontakta Studiefrämjandet där du bor:

www.studieframjandet.se