logo
natur höst toppbild ekollon

Framtidsveckan - en manifestation för en hållbar framtid

Framtidsveckan är en vecka då miljön, klimatet och hållbar utveckling står i centrum. Framtidsveckan skapar mötesplatser och ökar medvetenheten om de resurser som finns genom att visa på positiva lokala exempel av hållbarhetsarbete.

Framtidsveckan är ett brett samarbetsprojekt med många olika lokala aktörer som på eget initiativ ordnar publika arrangemang. Samtliga med ett hållbarhets- och omställningsperspektiv.

 

Framtidsveckan sprider sig över landet

Framtidsveckan startade i Söderhamns kommun 2009 av Studiefrämjandet och Omställning Söderhamn och har sen dess anordnats på många håll i Sverige och involverat ideella krafter, företag, kommuner och landsting på många platser i Sverige bla i Gävleborgs län, Dalarna, Örebro, Småland och Bohuslän.

 

Läs mer om detta på Framtidsveckans hemsida


Starta en egen Framtidsvecka

Konceptet Framtidsveckan är initierat av Studiefrämjandet men "ägs" inte av någon.  Målsättningen är att det ska vara ett brett samarbetsprojekt, byggt på ett lokalt engagemang med starkt underifrånperspektiv. Flera aktörer är välkomna att ta stafettpinnen och arrangera en egen Framtidsvecka och grundmaterialet, loggor mm är det fritt att använda.  Vi kan hjälpa er att komma igång med planeringsarbetet, webben, ordna inspirationsmöten med mera.

 

Kontakta Annika Stigmark på Studiefrämjandets riksförbund för mer information och tips:
annika.stigmark@studieframjandet.se


 

Vill du starta en Framtidsvecka? Kontakta Studiefrämjandet där du bor:

www.studieframjandet.se