logo
Vindsnurror och oljeindustri sida vid sida

Omställning

Hjälp oss att sprida kunskap och hopp om att världen går att rädda bara vi blir tillräckligt många som vill.

 Ett sätt att att arbeta med klimathotet och de övriga miljöfrågorna är att arbeta med kunskapsspridning. Visa på att en annan värld är möjlig och att det kanske inte behövs så stora uppoffringar som somliga grupper påstår.

Vi samarbetar med några av landets stora miljöorganisationer, bland annat Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner. Vi  samarbetar också tätt med Ekocentrum i Göteborg och Malmö och kan erbjuda ett stort kontaktnät och bra föreläsare.

Starta förening

Är du aktiv i en förening som driver frågor kring miljö och hållbarhet? Eller vill du starta en grupp/förening? Då kan vi hjälpa er med utbildning i föreningskunskap, processledning och ledarskap. Vi kan också erbjuda möteslokaler, hjälp med marknadsföring och ställa våra nätverk till förfogande.
Läs mer hur vi hjälper föreningar att utvecklas
 

Starta Café Planet

Vill du och din förening driva debatten där ni bor? Starta café planet och bjud in föreningar och andra som är intresserade av hållbar utveckling.
Läs mer om café planet


Starta en Framtidsvecka!

Studiefrämjandet är en av initiativtagarna till Framtidsveckan där regionala aktörer går samman och synliggör sina lokala omställningsinitiativ och möjligheter.

Läs mer om Framtidsveckan

 

Starta studiecirkar kring omställning

Tillsammans med Naturskyddsföreningen har vi tagit fram studieplaner, bland annat om energifrågan.

Studiefrämjandet samarbetar också med Hela Sverige ska leva och Omställning Sverige som organiserar grupper av människor som bestämt sig för att arbeta konkret för att göra sitt område ekologiskt hållbart. Tillsammans med dem har vi tagit fram en rad med studieplaner som du kan starta studiecirklar kring.
Se våra olika studieplaner under Hållbar livsstil.