logo
asylboende munkedal
Studiecirkel i musik på Åtorps asylboende.

Vill du hjälpa asylsökande?

Idag en flykting, imorgon en arbetskollega? Vill du ge lite av din tid och få mycket tillbaka? Tillsammans med oss kan du starta en studiecirkel för och med asylsökande din kommun!

Idag pågår den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Miljontals människor är på flykt och en liten del kommer till Europa och Sverige för att söka skydd och trygghet.

 

Studiefrämjandet har, liksom alla studieförbund, fått i uppdrag av staten att hjälpa asylboende med svenska och samhällskunskap. Det går att göra på många sätt. Ett sätt är att starta studiecirklar tillsammans med asylsökande. Du som tröttnat på att bara se på kan vara med och göra något värdefullt! Du kan bli cirkelledare och dela med dig av dina egna kunskaper och samtidigt lära dig mycket själv.

Läs mer om att starta studiecirkel

 

Studieförbundens verksamhet för flyktingar

Det var tidig höst 2015 som studieförbunden fick i uppdrag av regeringen att hjälpa till med verksamhet med asylsökande. Studiefrämjandet har med ideella krafter, utanför vår ordinarie verksamhet, haft verksamhet på en handfull asylboenden tidigare. Det är med erfarenhet från dessa och vår klassiska studiecirkel som vi, med din och andras hjälp, nu hoppas på att göra de asylsökandes väntan mindre svår och vägen in i det svenska samhället något kortare.

 

Studiecirklar med asylsökande

Studiefrämjandet har idag studiecirklar tillsammans med asylsökande på på flera håll i landet. Om inte kan vi ta kontakt med den flyktingförläggning som ligger nära dig och höra vad de boende är intresserade att lära sig. Har vi redan studiecirklar tillsammans med de asylsökande och går det lite snabbare att komma igång. Tillsammans med dig och de asylsökande planerar vi sedan vad studiecirkeln ska handla om.

 

Är du aktiv i någon förening så kan du presentera den och berätta om övrigt föreningsliv där ni bor. Talar du något av de vanligaste språken som de asylsökande talar – arabiska, persiska, somaliska, dari – är du extra efterlängtad! Det är givetvis inget krav. Många vill främst öva på att prata svenska.

 

Tema för studiecirklar?

Vi vet att många av de människor som söker asyl i Sverige är intresserade av att lära sig:

  • Svenska språket – kanske kan ni börja med att parallellt läsa böcker på de asylsökandes språk och svenska?
  • Hur svenska samhällsinstitutioner fungerar – kanske kan du berätta om och besöka försäkringskassa, arbetsförmedling, bostadsförmedling, banker?
  • Svenska samhället i stort, hur fungerar det med förskola, skola, barnuppfostran.
  • Hur man skriver ett CV, hur man söker jobb och vidareutbildning.

 

Gör roliga saker tillsammans!

Genom att göra roliga saker tillsammans lär sig de asylsökande också svenskam, så en studiecirkel kan även utgå från ditt eget intresse, kanske kan ni:

  • Spela och sjunga
  • Uppleva kultur - genom att uppleva kultur lär man också känna samhället. Gå tillsammans på museum, teater, naturvandring, konsert, bibliotek, matmarknader eller liknande.
  • Vandra i stad och natur
  • Lära er om allemansrätten

    Vad krävs av dig som volontär? 

Rent formellt ingenting mer än en stunds eftertanke, det är både givande och krävande att möta flyktingar. Flera av dem bär på mycket tunga erfarenheter. Vi på Studiefrämjandet kommer att matcha de asylsökandes behov i relation till förutsättningarna hos de som vill ställa upp som cirkelledare.


Gratis ledarutbildning för dig

Vi erbjuder alla som är ledare för en studiecirkel att gå vår ledarutbildning. Den är gratis för alla som leder studiecirklar och ger dig en bra grund att stå på.

Läs mer om vår ledarutbildning


Studiecirklar till hjälp för flyktingar 

Om vi saknar kontakter med asylboendet på orten där du bor, så kan vi hjälpa dig att starta studiecirklar och arrangemang som kan hjälpa människor på flykt på annat sätt – till exempel kläd- och barnvagnsinsamlingar.


Studiefrämjandet för asylsökande och nya svenskar

Kanske är du asylsökande men bor inte på asylboende? Eller så har du bott i Sverige under en tid utan att få tillfälle att prata så mycket svenska? Hör av dig till oss så kanske vi kan starta en studiecirkel och träna svenska.

 

Intresserad? 

Hitta Studiefrämjandet där du bor!


Om vår asylverksamhet i media

Läs vad som skrivits och rapporterats om vår asylverksamhet i media och som nyheter