logo

Länge leve orten


Tillgången till kultur- och föreningsliv är ojämnt fördelad i samhället och de socioekonomiskt utsatta områdena tillhör de sämst lottade.

 

Tillsammans med Riksteatern anordnade vi ett seminarium i Almedalen där vi pratade om  allas rätt att ha lika tillgång till kultur och bildning och hur det är möjjigt att få igång föreningliv och kulur på platser där vi inte arbetat tidigare, bland annat i flera av landets miljonprogram.


I filmen ovan presenterar vi:


- Älskade barn, studiecirklar för föräldrar i ett nytt land med Seynab Haji från Studiefrämjandet.
- Musikverksamhet för bredare målgrupper med Tom Piha från Studiefrämjandet.
- Engagemangsguider, ett sätt att länka samman människor med föreningslivet med Charly Wassberg Borbos från Riksteatern.

- Kompetensintegration, att fånga upp nyanlända scenkonstarbetare med Jessica Lindberg-Dik från Riksteatern.


I Youtube-klippet nedan kan du se den efterföljande diskussionen om vad som krävs för att lyckas ge alla lika tillgång till kultur och bildning.

Medverkande:

Behrang Miri, debattör, rappare, grundare av RGRA, Rörelsen Gatans röst & ansikte
Ceylan Holago, Mångkulturellt centrum Botkyrka
Nisha Besara, förtroendevald i Folkbildningsrådet
Magnus Aspegren, VD Riksteatern
Johnny Nilsson, chef för Studiefrämjandet


Moderator: Gunilla Edemo, verksamhetsutvecklare Riksteatern