logo

Fatta samtycke

Vill du engagera dig mot sexuellt våld? Tillsammans med Fatta startar vi studiecirklar för att skapa en samtyckeskultur.

Varje år anmäls 20 300 sexualbrott och mörkertalet är stort. Det måste bli ett stopp på det sexuella våldet och det handlar om att vi måste börja tänka i nya banor. Vi måste skapa en samtyckeskultur där allt utom ett JA är ett NEJ.

 

- För att samtycke ska funka i sexuella situationer behövs en grund av samtycke i alla mellanmänskliga möten, säger Katarina Galic´ som tillsammans med Mario Runesson driver projektet Fatta samtycke.

 

Tillsammans med Fatta samtycke startar Studiefrämjandet nu studiecirklar på sex orter runt om i landet för att utforska hur vi ska kunna skapa samtyckeskultur och hur den ska spridas.

Sex studiecirklar som under 2017 ska vrida och vända på vad ömsesidighet innebär i sexuella relationer men också vad samtycke kan innebära mellan vuxna och barn, majoritetsgrupper och minoritetsgrupper eller mellan stat och medborgare. Grupperna kommer att diskutera våld och manliga ideal och mycket annat.

Metoderna för utforskandet och skapandet av samtycke ska läggas ut på en digital plattform i samarbete med Fatta man. Det blir ett digitalt studiematerial som fler ska kunna ta del av och starta studiecirklar kring under 2018. Och viktigast av allt - med folkbildningens kraft - bygga samtyckeskultur.

 

För att grunden ska bli så bra som möjligt rekryterar vi nu grupper från norr till söder och från mindre samhällen till större städer.

 

Vill du delta? och bor i:

  • Kiruna
  • Umeå
  • Åre
  • Stockholm
  • Åmål
  • Trelleborg


Anmäl dig senast den 5 december på FATTA SAMTYCKES hemsida

 

Projektet Fatta samtycke kommer att pågå i tre år och leds av Katarina Galic´ och Mario Runesson på föreningen Fatta.

Studiecirklarna arrangeras hos Studiefrämjandet som också medverkar kring ledarutbildningar, workshops och föreläsningar som ingår i projektet

Fatta samtycke finansieras av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor  (MUCF) och får också bidrag från de kommuner som deltar. 

Vill du komma i kontakt med Studiefrämjandets representanter i projektet?


Kiruna:
Mikael Silverplats, mobil: 0920-100 28, epost: mikael.silverplats@studieframjandet.se

Umeå

Andrea Rodriguez, telefon: 090-13 57 00, e-post: andrea.rodriguez@studieframjandet.se

Åre
Josefin Olsson, mobil 073-0361405, e-post: josefin.olsson@studieframjandet.se

Stockholm
Julia Hanberg, mobil 076-193 78 22, e-post: julia.hanberg@studieframjandet.se

Åmål
Lars Blomgren, telefon 0521-121 21, e-post: lars.blomgren@studieframjandet.se

Trelleborg
Eva-Karin Nilsson, telefon 0410 - 188 80, e-post: eva-karin.nilsson@studieframjandet.se

 

 

Fatta är en ideell medlemsförening för alla oavsett kön som vill engagera sig mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning.  Fatta finns på www.fatta.nu, facebook, instagram och twitter.