logo

Människa & samhälle


Studiefrämjandet är en plats där alla möts och här ska alla få en chans att utveckla sig.  Vi vill att folkbildningen ska nå dem som behöver den mest. 

När man är uppvuxen i ett annat land och kommer till Sverige är det viktigt att få tillgång till kunskap om vårt samhälle. Alla som är nyfikna och vill lära sig mer om något är välkomna till oss.

 

I folkbildningen samlas människor från hela världen. I studiecirklar och på kulturarrangemang träffas människor med olika bakgrunder för att lära tillsammans och utbyta erfarenheter med varandra. 

Studiefrämjandet arbetar aktivt med att:

  • Skapa verksamheter där olika människor, identiteter och nationaliteter kan mötas.
  • Bygga nätverk med organisationer, föreningar och personer som på olika sätt arbetar med mångfald och integration.


Insatser för asylboende 

Regeringen har under 2015 gett studieförbunden ett särskilt uppdrag att starta studiecirklar på asylboenden. Vill du vara med och bidra till att de som bor på asylboenden får en meningsfull vardag? 
Läs om vad du kan göra

 

Skapa förändring

Vill du och några vänner, grannar eller bekanta skapa förändring? Engagera er för något särskilt? Börja med att starta en studiecirkel där ni kan diskutera och vrida och vända på en fråga. Växer frågan och engagemanget så kan nästa steg vara att bilda en förening. Studiefrämjandet kan hjälpa dig, vi erbjuder bland annat utbildningar i ledarutveckling och föreningskunskap.