logo

Miljömärkningar

Det finns en mängd olika märkningar och certifieringar på livsmedel - nedan är de som gäller för ekologiska produkter.

 

 

EU-ekologiskt
EU har ett system för regler och kontroll av ekologiskt producerat som gäller i hela EU. För att få kalla en produkt ekologisk måste den ha producerats enligt EU:s regler för ekologisk produktion. EU:s regler omfattar odling, djurhållning, livsmedelsförädling, märkning, import, kontroll och marknadsföring av ekologiska produkter.

 

Den EU-ekologiska märkningen finns på alla ekologiska produkter.

 

www.ec.europa.eu/agriculture/organic 


 

KRAV
Endast företag och producenter med KRAV-certifiering får använda KRAV-märket på sina ekologiska produkter. KRAV har striktare regler än EU inom djuromsorg och klimatpåverkan.  KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa, socialt ansvar.
www.krav.se

 

 

pdf-ikon


Demeter
Svenska Demeterförbundet bildades 1957 och är kontrollorganisation för Biodynamisk odling i Sverige. Den är en ideell konsumentförening som kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer. Demeterförbundets regler de strängaste som finns inom ekologisk odling. Det övre märket är internationellt det undre en svensk variant.
www.demeter.nu

 MSC, Marine Stewardship Council
MSC är en miljömärkning av fisk och skaldjur. MSC-märkningen gynnar ett hållbart fiske och garanterar att fisken inte kommer från ett överfiskat bestånd. Fisket som fisken kommer ifrån måste ha en minimal inverkan på det marina ekosystemet och förvaltas på ett hållbart sätt.

 

Det finns ingen ekologisk märkning för vildfångad fisk. KRAV och MSC-fisk har jämförbara bedömningar av hållbara fiskebestånd och regler kring spårbarhet. Där KRAV och MSC skiljer sig åt är bland annat förädlingen. Alla KRAV-godkända förädlade fiskeprodukter innebär att alla övriga ingredienser utöver fisken är ekologiska. I förädlade MSC-produkter är fisken MSC, inte övriga ingredienser.
www.msc.org

 

Saknade du något märke? Då är det kanske ekologiskt men märkt för att den har någon annan slags kvalitet. Medveten konsumtion har satt samman en lista med märken och jämför vilka krav det ställer.


Se Medvetens Konsumtions sammanställning över märkningarpdf-ikon