logo

Hållbar livsstil - studieplaner och inspiration

Vill du starta en studiecirkel kring miljö och hållbar livsstil? Låt dig inspireras av våra studieplaner, du laddar ner dem gratis via nedanstående länkar. Kontakta oss på Studiefrämjandet så hjälper vi er vidare!

 

Giftfri vardag

De giftiga kemikalierna i vår vardag är skrämmande många. Kunskapen ger dig makten att förändra!

En del kemikalier i vardagen finns där naturligt och andra på konstgjord väg. Vi hör ofta om olika larm där giftiga kemikalier ska undvikas. Att veta var, hur och varför dessa kemikalier finns är ofta ett tidskrävande jobb att sätta sig in i.

 

Många av oss köper nog de flesta varor i tron att om de finns i handeln är de kontrollerade och säkra. Så är ofta inte fallet.

 

Med denna studieplan vill vi underlätta för dig att vara en konsument som gör aktiva val!

Ladda ner studieplanen Giftfri vardag.

 Energirevolution

Vi har nått brytpunkten där den tekniska och ekonomiska utvecklingen gjort det lönsamt och möjligt med förnybar energi i stor skala. Äntligen kan de förnybara teknikerna på allvar börja konkurrera med fossil energi och kärnkraft. Det vi står inför nu är inget mindre än en energirevolution.Hur kan framtidens energisystem se ut? Vilka är de svenska och de globala utmaningarna? Och vad kan jag som privatperson göra? 


Energirevolution är en gedigen och faktaspäckad studieplan för er som vill träffas och lära er mer om energi och energisystem. Studieplanen är indelad i fyra olika teman med diskussionsfrågor, litteraturhänvisningar och tips på internetsökningar. Författaren Anna Wolf är sakkunnig i energifrågor på Naturskyddsföreningen.
Ladda ner studieplanen Enerigrevolution  

 

Kvalitet - hållbart konsthantverk och material

Hantverk är något som människor i alla tider ägnat sig åt. Att tillverka kläder och skor, väskor, vackra bruksföremål och heminredning är ett kulturarv som vi inte får glömma. Hantverk av bra kvalitet är också en del av hållbar livsstil, något som vi i Studiefrämjandet jobbar med.

 

Det här studiematerialet ger dig både faktakunskap om olika material och exempel på hantverk. Materialen som vi använder kräver många moment för att bli klara att användas. Att bli medveten om processen gör att man får en helt annan respekt för det färdiga resultatet.

Ladda ner studieplanen Kvalitet - hållbart konsthantverk och material

 

Vår tid är nu

Vår tid är nu är titeln på Svante Axelssons, generalsekreterare för Naturskyddföreningen, bok om hur vi på olika sätt och olika plan kan lösa klimatfrågorna. En hoppfull bok som ser möjligheterna vi har framför oss. Med utgångspunkt från boken har Jan Forslund skrivit den tillhörande studieplanen som innehåller olika funderingar kring ekonomi, energi,demokrati och alla sociala samband.

Ladda ner studieplanen Vår tid är nu 

 

Vindkraft på rätt plats

Tillsammans med Naturskyddsföreningen har Studiefrämjandet tagit fram studiehandledningen Vindkraft på rätt plats som vänder sig till alla som vill påverka vindkraftsutbyggnaden i kommunen eller länet. Materialet utgår från Naturskyddsföreningens grundläggande inställning, att vindkraft är en förnybar energikälla som måste byggas ut om Sverige ska kunna avveckla kärnkraften och blir oberoende av fossila energikällor. Naturskyddsföreningens uppfattning är att det kan ske utan att stora naturvärden skadas eller förstörs, förutsatt att vindkraften lokaliseras till rätt områden.
Ladda ner studiematerialet Vindkraft på rätt plats (1MB)

 

 

Energieffektivisering i hemmet

Vill du lära dig mer om hur du kan spara energi, miljö och pengar? Starta en studiecirkel om energieffektivisering i hemmet med dina grannar eller andra vänner.

 

I studiecirkeln får du chans att diskutera frågor som:
Vilka energitjuvar fins i hemmet? Vilka hushållsapparater är värst? Vilka belysningsalternativ finns? Vad är ett klimatskal? Hur ventilera och värmeåtervinna på bästa sätt? Vilka alternativa uppvärmningssystem finns? Kan vi få med fler i arbetet med energieffektivisering?

 

Ladda ner litteraturlista här
Ladda ner studieplanen Energieffektivisering i hemmet

Naturskyddsföreningen Sfr energieffektivisering

 

Jorden vi äter

Går det verkligen att producera mat till alla utan att jorden förstörs? Hur hänger ditt kylskåp ihop med börsen i Chicago? Och klarar vi av att mätta alla på jorden med ekologiskt jordbruk? 

 

Vill du fundera på ovanstående frågor och vill du veta vad som krävs för att skapa ett hållbart jordbruk som ger livsmedel, andra ekosystemtjänster och global livsmedelstrygghet?

 

Läs i såfall Naturskyddsföreningens årsbok 2013 - Jorden vi äter - och starta en studiecirkel! 

 

Här nedan kan du hämta hem studieplanen till Jorden vi äter. Den är framtagen av Studiefrämjandet, som är Naturskyddsföreningens studieförbund. Vill du starta en studiecirkel och få handledningen utskriven så kontaktar du din lokala Studiefrämjare.

 

Ladda ner studieplanen Jorden vi äter, årsbok 2013 (7MB)

 

Årsboken "Jorden vi äter" beställer du enklast från Naturskyddsföreningen. Du kan också få hjälp från din lokala Studiefrämjare.

 

Miljödiplomering

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Dalarna har Studiefrämjandet tagit fram ett studiematerial till hjälp för föreningar och mindre företag att komma igång med sitt miljöarbete.

Materialet fungerar även för andra grupper som vill se över sin livsstil ur miljösynpunkt.

Materialet lämpar sig för studiecirklar med tre till fyra träffar och tanken är att arbetet skall utmynna i er egen miljöpolicy. Efter genomgången cirkel får ni ett diplom som till exempel kan användas i marknadsföringssyfte.

 

Svenska

Arabiska

Engelska

Spanska

Tyska

 

Hållbar omställning

En sammanställning över studiematerial, organisationer, arbetssätt och annan matnyttig information för att komma igång med ditt omställningsarbete.

HÅLLBAR OMSTÄLLNING! En vägledning för studiecirklar (6MB)


Från oro till handling

En handledning med tips på upplägg, teman, frågeställningar och praktiska övningar för er studiecirkel.

FRÅN ORO TILL HANDLING! En vägledning för studiecirklar kring klimatfrågor (3MB)


Äpplet - omställning utifrån ett äpple

Låt arbetet i cirkeln inspireras utifrån fyra olika teman: Äpplet och lokalekonomin, Äpplet och energin, Att återta kunskap: odla, förvara och förädla äpplen samt Äpplet berättar om framtiden

ÄPPLET STUDIEHANDLEDNING Om omställning utifrån ett äpple (2MB)


Omställningens tid

Förslag på cirkelns upplägg, läsanvisningar och diskussionsfrågor kring Björn Forsbergs bok "Omställningens tid"

OMSTÄLLNINGENS TID Studiehandledning till en bok av Björn Forsberg (1 MB)


Makt över maten

Syftet med guiden är att ge elever, lärare och medborgare verktyg och argument för att påverka inköpsansvariga på skolor, kommuner, landsting och universitet att välja klimatsmart, lokalproducerad, ekologisk, rättvisemärkt och hälsosam mat.

 MAKTEN ÖVER MATEN (12MB)

 

Meteorologernas väderbok

Denna studieplan vänder sig till dig som vill lära dig mer om väder och klimat tillsammans med andra. Meteorologernas Väderbok av Pär Holmgren och Claes Bernes används som studiematerial. Studieplanen är skriven av Kajsa Grebäck i samarbete med Pär Holmgren och Claes Bernes.
METEOROLOGERNAS VÄDERBOK (201 KB)

 

Vill du starta en studiecirkel? Kontakta Studiefrämjandet där du bor:

www.studieframjandet.se