logo
Nya energisystem som klarar klimatutmaningen

Energirevolution

Vi har ett globalt klimatavtal på plats. Ett avtal som tillsammans med FN:s nya utvecklingsmål från september och många tekniska landvinningar banar väg för en snabb omställning. Det bygger dock på att alla drar sitt strå till stacken.

 

Vad kan du göra? Till exempel starta en studiecirkel om hur vi ställer om energisystemen!

“Vad ska väck? Barsebäck! Vad ska in? Sol och vind!” Ända sedan 1970- och 80-talens kärnkraftsdebatter har de förnybara energislagen utpekats som framtidens lösning. Trots detta står de ännu för en ganska liten del av människans energiförsörjning, globalt sett.

Först nu har vi nått brytpunkten där den tekniska och ekonomiska utvecklingen gjort det lönsamt och möjligt med förnybar energi i stor skala. Äntligen kan de förnybara teknikerna på allvar börja konkurrera med fossil energi och kärnkraft. Vi står inför en energirevolution.

 

Hur kan framtidens energisystem se ut? Vilka är de svenska och de globala utmaningarna? Och vad kan jag som privatperson göra?


Nu finns en gedigen och faktaspäckad studieplan för er som vill träffas och lära er mer om energi och energisystem. Studieplanen är indelad i fyra olika teman med diskussionsfrågor, litteraturhänvisningar och tips på internetsökningar. En omfattande ordlista finns också.

Författaren Anna Wolf är sakkunnig i energifrågor på Naturskyddsföreningen.

Hör av dig till Studiefrämjandet där du bor och starta en studiecirkel!

 

Studieplanen Energirevolution laddar du ner härpdf-ikon