logo

Älskade barn - ett studiematerial för föräldrar i nytt land

Har du barn mellan 0-18 år? Skulle du vilja träffa andra föräldrar för att prata om hur det är att leva med barn i Sverige? Diskutera små och stora vardagsfrågor om barns utveckling, normer och värderingar, skola och fritid, problem och drömmar. Tankar som många föräldrar delar med varandra. 

Studiefrämjandet erbjuder föräldracirklar i hela landet. Vi använder vårt nya studiematerial som heter Älskade barn. Vi träffas i små grupper och använder folkbildningens metodik. Det betyder att alla deltar på lika villkor. Vi utbyter erfarenheter och inspireras av varandra.

Älskade barn är skrivet av Hetty Rooth, doktorand i folkhälsovetenskap. Materialet bygger på erfarenhet från föräldrastödsprojekt på flera orter – i Järvaområdet, Stockholm, Borås, Örebro och Umeå. Järvaprojektet leddes av Abdibashir Hirsiguled och Sonia Sherefay och där deltog över 2 000 personer i föräldracirklar och föreläsningar. En annan viktig inspirationskälla för Älskade barn är FN:s Barnkonvention.

 

Älskade barn på somaliska

Eftersom många somaliska föreningar runt om i landet har visat intresse att starta föräldrautbildningar finns Älskade barn översatt till somaliska.

 

Vill du starta en cirkel?

Har du själv erfarenhet av att starta på nytt i Sverige och bra kunskap om det svenska samhället så kan du bli cirkelledare. Kontakta Studiefrämjandet så får du en introduktion till studiematerialet, det kompletta ledar- och cirkelmaterialet samt den nödvändiga, kostnadsfria ledarutbildningen.

 

Nyfiken på innehållet i studiecirklarna?


Se deltagarmaterialet och upplägget

 

Nyhetsbrev Älskade Barn april 2017pdf-ikon

 

Informationsfoldrar

Folder om Älskade Barn för föräldrarpdf-ikon

 

Folder om Folkbildning för nyanländapdf-ikon

 

Är du intresserad av att starta studiecirklar för föräldrar? Kontakta Studiefrämjandet där du bor: www.studieframjandet.se