logo


Hur arbetar Studiefrämjandet med integration? Här är några exempel på hur vi arbetar på med unga och föräldrar runt om i landet.

 

Det finns många frågor för en förälder - några kan man lösa genom att starta en studiecirkel. En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Vill man gå samman 3-12 personer och dela erfarenheter och idéer med varandra så kan man starta en studiecirkel. 


Läs mer om hur man startar en studiecirkel


Vi har också tagit fram några studieplaner...

Älskade barn

Älskade barn är ett studiematerial för föräldrar i nytt land – om barns utveckling, barns rättigheter, kulturfrågor och inte minst hur det är att leva som familj i Sverige. 

Läs mer om Älskade barn och hur du kan starta studiecirklar

 

Verksamhet med asylsökande

Sedan 2015, då regeringen avsatte särskilda medel till studieförbunden för arbete med asylsökande, har Studiefrämjandet arbetat med asylsökande, däribland föräldrar och barn. Bland annat har ett särskilt utformat material tagits fram utifrån Älskade Barn, mer anpassat för just asylsökande föräldrar.

Läs mer om verksamheten med asylsökande här

 

Vill du starta en studiecirkel? Kontakta Studiefrämjandet där du bor:

www.studieframjandet.se