logo

HBTQ och ung i Helsingborg

Studiefrämjandet i Helsingborg har gjort en förstudie och skrivit en rapport kring unga HBTQ-personer i Helsingborg. Förstudien har presenterats för Helsingborgs styrande politiker och har fått en del uppmärksamhet.

Tatiana Nilsson, verksamhetschef på Studiefrämjandet Västra Skåne, berättar i en intervju om arbetet kring rapporten. Helena Örnliden, utvecklingsledare på Studiefrämjandet riksförbundet berättar varför studieföbundet satsar på denna typ av projekt.

På vilket sätt är Studiefrämjandet inblandade i arbetet med HBTQ-rapporten? Vem kom med initiativet?

– Studiefrämjandet västra Skåne har genomfört studien Ung HBTQ/HBG helt och hållet. Från första tanke till avslutande rapport och presentation för Helsingborgs styrande politiker med fler. Initiativet kom från Linnéa Renholm Persson (tidigare anställd i Västra Skåne och då ansvarig för ett musikprojekt med jämställdhetsfokus) och mig, Tatiana Nilsson. Linnéa har varit anställd hos oss sedan mars 2014 för att driva Ung HBTQ/HBG. Förstudien blev möjlig tack vare ekonomiskt stöd från Kulturnämnden i Helsingborg och till en del från Riksförbundet.

 

Hur kommer det sig att Studiefrämjandet i Helsingborg valt att jobba med denna rapport?
  – Efter interna diskussioner kring HBTQ och unga HBTQ-personers situation i Helsingborg insåg vi att detta är en målgrupp som hittills varit så gott som osynlig i staden. Inte heller har Helsingborgs stad haft ett aktivt arbete kring HBTQ-frågor. Vi ville göra en insats i Helsingborg för denna målgrupp, utifrån vår roll som studieförbund.

Däremot visste varken vi eller någon annan särskilt mycket om hur stadens unga HBTQ-personer hade det – vad de kände, tyckte och behövde – så vi insåg att en förstudie behövdes. Med en förstudie i ryggen skulle vi ha ett bra underlag till kommande projekt och satsningar.
 
Har arbetet med förstudien lett till konkret förändring för HBTQ-personer i Helsingborg?
  – Ja, förstudien Ung HBTQ/HBG har gjort avtryck lokalt på många sätt. Ryktet om den har även spridit sig i övriga landet. Rapporten har lästs av många i Helsingborg och även anställda i Göteborgs stad. Lokal media (tidningar och SVT regionalt) uppmärksammade förstudien då den inleddes också.


Nu har förstudiens resultat blivit offentliggjorda. Ung HBTQ/HBG har gett unga HBTQ-personer en chans att träffas och göra sina röster hörda, och vi kan stolt konstatera att den har medverkat till att Helsingborgs stad nu tagit ställning angående HBTQ. Mediebruset blev stort och trycket på politikerna i Helsingborg har därmed ökat. 


En Prideparad med omkring 1000 medverkande genomfördes den 29 augusti och blev en jättesuccé! Många organisationer och ledande politiker deltog i paraden.


Man har bjudit in Studiefrämjandet (tillsammans med RFSL Helsingborg) till möten där det kommande strategiska arbetet kring HBTQ i staden ska planeras. Förstudien var helt rätt i tiden i Helsingborg, och vi är glada att vi har gjort skillnad med förstudien.

 

Har ni ambitionen att fortsätta arbete med HBTQ-fokus?

– Ja! Förstudien Ung HBTQ/HBG var bara början! Just nu arbetar vi på en större projektansökan utifrån förstudiens resultat. Vi hoppas att kunna starta ett större projekt med målgrupp unga HBTQ-personer någon gång under 2015.


Vi söker medel för att finansiera två projektledartjänster under tre år. Eftersom HBTQ-perspektivet ännu inte finns naturligt i staden bör vi försöka göra insatser för denna målgrupp.

 

Under hösten kommer vi fortsätta arrangera träffar och skapa mötesplatser för HBTQ-personer i Helsingborg. Detta med hjälp av medel beviljade från vårt riksförbund. Vi har också ambitionen att nå ut till bland annat skolor och fortsatt vara med i dialogen kring HBTQ i Helsingborgs stad.

 

Hittills har förstudien presenterades för:

  • Kommunstyrelsen i Helsingborg
  • Verksamhetscheferna och Kulturnämnden i Helsingborg
  • Lärare och elever, Eventkoordinatorutbildningen, YH i Landskrona
  • Privatpersoner och anställda, Stadsbiblioteket i Helsingborg
  • Samtliga studieförbund vid ett samrådsmöte, vårt kontor i Helsingborg (kommande)

 

Varför satsar Studiefrämjandet centralt på detta?

– Inför 2014 valde vi att rikta de centrala utvecklingsmedlen till verksamhet med de som fått mindre möjligheter än andra att delta i folkbildningen. Anledningen till det var att vi i flera sammanhang, inte minst i de intervjuer vi gör i uppföljningsarbetet med avdelningarna, ser att man tycker att det är svårt att nå vissa grupper som inte själva kommer till oss, berättar Helena Örnliden, utvecklingsledare på Studiefrämjandet riksförbundet.

- Uppsökande verksamhet är krävande, samtidigt som det ju är för dessa målgrupper vi verkligen ska finnas till. Att vi ville stötta Västra Skånes arbete med HBTQ-frågorna handlar om kärnan med folkbildningen – att möjliggöra mötesplatser för människor som verkligen behöver dem, berättar Helena Örnliden vidare.

Om HBTQ

HBTQ står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Inspirationen kom från de engelska uttrycken LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual) och GLBT.

Press & media apropå Studiefrämjandet Helsingborgs rapport:

 

Helsingborgs dagblad 20 augusti 201: Hbtq-frågan rör alla i samhället

SVT regionala nyheter, Sydnytt 29 augusti 2014: Pridefestival i Helsingborg

SVT regionala nyheter, Sydnytt 30 augusti 2014: Stor uppslutning i prideparad

 

Mer info om projektet och rapporten

Vill du veta mer om projektet och rapporten? Kontakta Tatiana Nilsson, Verksamhetschef
Studiefrämjandet Västra Skåne, tel 042-14 90 72, mobil 0705-52 30 80, tatiana.nilsson@studieframjandet.se