logo

Tips på studiecirklar för spelkultur


Tillsammans med Sverok har vi tagit fram ett antal studieplaner för olika former av spelkultur. 

Mallen är upplagd så att du kan använda den som en steg-för-steg guide. Den inleds med enkla och praktiska begrepp följda av råd och tips inför varje cirkelträff. Här finns också praktisk information som kan vara bra att ha i kontakterna med Studiefrämjandet.

 

Tänk på att folkbildning genom studiecirklar är något man gör tillsammans. Se mallen som en guide och ett stöd, men diskutera alltid tillsammans med de andra deltagarna, och med er kontaktperson, om hur ni kan använda den. På så vis kan ni utforma en egen cirkel, som handlar om just det som ni tycker är viktigt.

 

Här kan du ladda ner studieplanerna:

 

Arrangera konvent (Konvent och lan)

För grupper som vill skapa ett nytt spelkonvent. Cirkeln handlar om grundläggande planering och går inte in i detalj på de olika områdena. Det går alldeles utmärkt att utöka cirkelns olika delar till extra tillfällen. Du lär dig bland annat: Grundläggande arrangörskunskap. Att lägga upp en förankrad vision och smarta mål. Att fördela tid, arbete och pengar utefter vad ni vill uppnå. Att genom att sätta upp och rangordna kriterier göra de bästa valen.

 

Arrangera lajv (Lajv)

Cirkeln fokuserar på lajv som sker delvis utomhus och riktar sig främst till arrangemang med fler än 30 deltagare och som ska pågå i mer än ett dygn. Genom den här cirkeln kan du lära dig bland annat: Att planera praktiska lösningar för ett lajvarrangemang som pågår flera dagar. Att anpassa praktiska lösningar till lajvets vision. Att reka och bedöma ett lajvområde. Att ställa upp en krishanteringsplan


Avancerade Brädspel (Brädspel)

Den här studiecirkeln behandlar brädspel och har till syfte att ge deltagarna en djupare kunskap och insyn i ämnet. Genom att testa olika brädspel och diskutera dem utifrån frågor i materialet skall deltagarna tillsammans lära sig mer om hur man kan spela brädspel, vilka typer av spel som finns, specifika spelmekaniker inom brädspel och annat som är intressant att tänka på och diskutera kring ämnet brädspel.  Det handlar om att tillsammans analysera vad brädspel är och hur de fungerar.


Figurmålning (Figurspel)

Cirkeln kan ses som en generell genomgång av olika målningstekniker och grundpresentation av det material som den intresserade kan tänkas behöva. Du får bland annat möjlighet att tillsammans med andra: Diskutera olika aspekter av figurmålning, allt ifrån målnings- till basningstekniker och material. Fördjupa din praktiska och teoretiska kunskap om figurmålning.


Friform (Rollspel)

Friform är en studiecirkel i hur du som spelare kan använda olika metoder för berättande inom rollspel och lajv. Genom att t.ex. spela scener från din rolls framtid eller förflutna skapas ett större djup i både rollen och berättelsen. Målet är att metoderna ska berika spelet och skapa nya upplevelser. Metoderna som tas upp i cirkeln fungerar lika bra i rollspelssammanhang, som när du vill skapa mer spel i lajvgruppen. Det finns också stora möjligheter att lägga till egna idéer och övningar som passar gruppens syfte och önskemål.


Livet i ett gille (Datorspel/Onlinerollspel)

Genom den här cirkeln kan du lära dig bland annat:Hur man skapar ett gille och bygger en identitet för denna grupp.Hur ni planerar och sköter rekrytering av nya medlemmar.Hur ni planerar för arbetsfördelning i gillet.Hur man hanterar konflikter inom gillet och skapar en trevlig atmosfär.Hur du hanterar olika typer av hjälpmedel: Hemsida, gruppkommunikationsverktyg, addons, UI, mm.

 

Militärhistoria (Figurspel)

Ett studiematerial om återskapande av historia i figurspel. Genom den här studiecirkeln får du möjlighet att tillsammans med andra: Diskutera ett historiskt skede och identifiera en batalj som sedan återskapas på figurspelsbordet vid ett speltillfälle. Fördjupa din förståelse för historiska händelser och miljöer genom interaktivt lärande med figurspel som verktyg. Öka din kännedom om hur historiska skeden/bataljer kan simuleras genom olika regelsystem och sätt att spela


Rollgestaltning (Rollspel)

Den här cirkeln handlar om hur deltagarna ska bli bättre  på att skapa och gestalta sina rollspelskaraktärer. Den vänder sig till en grupp som är intresserade av att på ett strukturerat sätt arbeta med att utveckla sitt rollspelande. Studiecirkeln är tänkt att användas som en förberedelse inför det faktiska rollspelandet.


Vapenvård och säkerhet (Airsoft)

I den här studiecirkeln får nybörjare och entusiaster lära sig mer om det fundamentala i säkerhet och vapenvård för airsoft. Cirkeln berör olika delar av airsofthobbyn, däribland säkerhet, hur ett airsoftvapen fungerar, vapenvård och hantering av vapen.