logo

"Jag är jägare" är en film vars syfte är att främja kunskap om vad jakt kan vara och innebära, annat än vargfrågan och dödande av djur. Varför blir man jägare? Vilka nyttor för jakten med sig och vad är dess ändamål? I filmen får man bland annat träffa en musikalstuderande, en kock och en naturvårdschef som pratar om jaktens betydelse för dem.

Efter att ha tagit jägarexamen år 2012 började Helene Tivemark notera en hätsk samtalston bland både arbetskollegor inom miljörörelsen och kamrater i jaktlagen. Hon märkte hur lite grupperna visste om varandra. Därför valde hon att berätta och visa hur de flesta jägare hon träffat resonerar kring jakt och hur jakt i Sverige används för olika ändamål. Resultatet blev dokumentärfilmen Jag är jägare.

 

Målet med filmen är att bidra till ett samtal kring jakt och ämnen som viltförvaltning, naturvård och livsstilsval. Förhoppningen är att samtalet kan föras mer konstruktivt om man som jägare och icke-jägare har en större förståelse för varandras perspektiv.

 

I filmen medverkar både kända och okända män och kvinnor i olika åldrar från hela landet. Personer från bl.a. Världsnaturfonden, Stockholms Universitet, Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben berättar om deras syn på jakt. Men även studerande, skådespelare och familjemödrar kommer till tals om sina erfarenheter.

 

Jag är jägare behandlar fyra större teman som berör jakt - viltmaten, naturvården, jägarskolan och jakthunden. 

 

Är du intresserad av filmen eller tillhörande studieplan vi tagit fram? Kontakta Studiefrämjandet på din ort.