logo

Greenteam - friluftsliv för alla

Arbetar du med människor som inte kommer ut i naturen så ofta? Vill du ge dem en ny upplevelse? Bilda ett Greenteam och prova på friluftsaktiviteter tillsammans med Studiefrämjandets olika samarbetspartners.

Vi vill öka intresset för friluftsliv, natur och miljö. Vi vill dela med oss av naturupplevelser och bidra till att fler får njuta av motion, social gemenskap och får en ökad kunskap om vår natur och miljö.

 

I dag är det allt fler människor som inte tar sig ut i skog och mark. Det kan bero på dålig tillgänglighet, ovana, rädsla, brister i information, intresse eller förmåga – man kanske helt enkelt inte har hittat rätt väg ut. Därför finns Greenteam.

Vi erbjuder prova-på-aktiviteter för grupper av människor som inte är så vana vid friluftsliv. Vi vill väcka nyfikenheten och öka förståelsen för natur och miljö. Målet är att deltagarna så småningom ska fortsätta med friluftsliv på egen hand.

Under en termin kan en Greenteam-grupp t.ex. få prova på klättring med Svenska turistföreningen, fågelskådning med Ornitologerna, spårning och jakt med Svenska Jägareförbundet, fiske med Sportfiskarna, ridning med 4H och paddling med Friluftsfrämjandet.

 

Vi planerar aktiviteterna tillsammans och anpassar dem alltid efter aktuell Greenteam-grupp.

 

Målen med Greenteam är:

  • Att öka intresset för friluftsliv
  • Bidra till att deltagarna får bättre hälsa och upplever ökat välbefinnande.
  • Att vara ett komplement till olika institutioners och föreningars ordinarie verksamheter.
  • Att få nya medlemmar till och en ökad mångfald av människor i lokala föreningar.

 

Hämta broschyr om Greenteam här