logo

Kan en enskild fågel stoppa en skogsavverkning? Se SOF Birdlifes seminarium om skogsbruk och artskydd sändas här den 8 april 2016. 

Både skogsvårdslagen och artskyddsförordningen gäller för reglering av skogsbruket. Och det råder olika åsikter mellan intresseorganisationer, myndigheter och skogsbruket om hur artskyddsförordningen ska tillämpas.

Välkommen att följa ett seminarium som diskuterar hur ska ett fungerande artskydd kan komma att se ut i framtiden!

 

Program och hålltider i sändningen:  

10.00 Introduktion till dagens seminarium med Dennis Kraft, Ordförande för SOF BirdLife
10.05 Hur utvecklar vi ett fungerande artskydd i skogen? Åke Persson, SOF BirdLife
10.20 Sändningsuppehåll*
11.10 Skydd av tjäder med hjälp av satelitmodulering. Jan-Erik Hägerroth, ornitolog 

11.45 Lunch och paus i sändningen  

12.45 Skogshöns: Miljökrav, antalstrender o genetisk struktur. Jacob Höglund, Uppsala universitet

13.35 Har generell hänsyn någon betydelse? Lena Gustafsson, SLU

14.30 Kaffe och paus i sändningen 

14.50 Framtida strategier för artskyddet i skogen. Eva Amnéus Mattisson Naturvårdsverket
15.20 Så här arbetar SCA med artskyddet i skogen. Per Simonsson, SCA
15.50 Hur ser SOF Birdlife på artskyddet? Christer Johansson, SOF BirdLife 
16.30 Diskussion, nya idéer, prioriteringar och rekommendationer
17.00 Slut på seminariet 

 

Moderator under dagen Åke Persson från SOF BirdLife

* Föreläsningen Sorkcyklernas påverkan på fågelfaunan i skogen med Birger Hörnfeldt från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, sänds inte via internet.

 

SOF Birdlife är Studiefrämjandets medlemsorganisation och tillsammans ordnar vi studiecirklar, föreläsningar och utflykter för natur- och fågelintresserade.

Se några aktuella utflykter och föreläsningar