logo

Studieplaner för fågelintresserade

Mata fågel

Starta en studiecirkel kring boken "Mata fåglar" skriven av Niklas Aronsson. Boken finns att köpa, låna på biblioteket eller hos oss. Boken och studiehandledningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om fåglar och fågelmatning tillsammans med andra.

Utgångspunkten är de fåglar ni själva har vid fågelbordet, och kanske också hur ni kan locka fler arter att komma dit.

Mata fågel - studieplan

Börja skåda fågel

Fågelskådning är ett av de snabbast växande intressena i Sverige och runtomkring i Sverige genomförs hundratals fågelcirklar varje år. Ta chansen att lär dig mer om fåglar i en studiecirkel. Börja skåda fågel riktar sig till nybörjare som vill lära sig mera om fågelskådning, artbestämning och fågelskydd. Studieplanen ger tips på ämnen att gå igenom, läsning och diskussionsfrågor. 

Börja skåda fågel - studieplan


Fåglarnas trädgård

Boken, som har ett pedagogiskt upplägg, tar upp allt som har med fåglar och trädgård att göra: fåglarnas betydelse i trädgården, planering av en fågelvänlig trädgård, fågelåret, matning, holkar m.m. Boken avslutas med en presentation av vanliga trädgårdsfåglar. Den är rikt illustreradoch innehåller även växtförslag.

Fåglarnas trädgård - studieplan av Eva Stenvång Lindqvist

 

Vill du starta studiecirkel om fåglar?
Hör av dig till Studieframjandet på din ort - klicka på knappen Välj ort så hittar du strax rätt.

Välkommen!