logo

 


Studiefrämjandet har cirka 500 anställda medarbetare och engagerar omkring 15.000 studiecirkelledare.

 

Avdelningar

Studiefrämjandet har ett femtiotal lokalavdelningar. Varje avdelning täcker en eller flera kommuner. Det är avdelningarna som arrangerar vår studieverksamhet och våra kulturarrangemang. Varje avdelning har anställda medarbetare och leds av en styrelse. Ofta finns det flera kontor inom en och samma avdelning. 

 

Distrikt

Studiefrämjandet har tolv distrikt. Distriktens uppgift är framför allt att anordna utbildningar för våra studiecirkelledare. De har även till uppgift att arbeta med kvalitetsutveckling och att samordna verksamheten bland avdelningarna inom distriktet. Varje distrikt leds av en styrelse.

Vill du ha kontakt med något av våra distrikt, klicka här.

 

Riksförbundet

Riksförbundet har till uppgift att leda och samordna Studiefrämjandets verksamhet. Riksförbundet fördelar statliga bidrag till avdelningarna och genomför ett omfattande kvalitetsarbete i syfte att uppnå ständiga förbättringar.

Riksförbundet svarar även för omvärldsbevakning och för centrala kontakter med medlemsorganisationer samt med andra aktörer, främst inom det folkbildningspolitiska fältet. Riksförbundets kansli ligger i Stockholm, där arbetet leds av en förbundschef.

Vill du ha kontakt med Riksförbundet, klicka här.

 

Förbundsstyrelse och stämma

Förbundsstyrelsen beslutar om de övergripande riktlinjerna för Studiefrämjandets arbete. Förbundsstyrelsen utses av förbundsstämman, Studiefrämjandets högsta beslutande organ som samlas vart annat år. Ombuden på stämman utses av Studiefrämjandets medlemsorganisationer och distrikt.  

Vill du komma i kontakt med förbundsstyrelsen, klicka här.

 

Valberedningen

Valberedningen förbereder kandidater till alla valbara platser i förbundsstyrelsen.

Vill du komma i kontakt med valberedningen, klicka här.

 

Medlemsorganisationer

Vi har 19 medlemsorganisationer.

Mer information om dem hittar du här