logo

JAQT

JAQT - Nätverk för kvinnliga jägare

Nätverket syftar bland annat till att hjälpa och uppmuntra nya och blivande kvinnliga jägare. Men naturligtvis också att sammanföra kvinnor med lång erfarenhet av jakt.

 

Man betalar ingen avgift för att vara medlem, och man behöver heller inte vara medlem i Jägareförbundet. Men vid jakter och aktiviteter vid kurs och jaktgården Sidertjärn fordras medlemskap i Jägareförbundet och vid eftertraktade aktiviteter som lockar fler deltagare än det finns platser prioriteras Jägareförbundets medlemmar.


Varje vår skickas till medlemmarna i JAQT ett informationsblad där kretsarnas och länsförbundets planerade aktiviteter finns samlade. Bladet skickas innan de annonseras i Svensk Jakt Nyheter. Aktiviteterna består ofta av jakter och skytte men även av studiecirklar och kurser.

Länsförbundet JAQT-ansvarig
Zinita Källström, Hamrångefjärden
tfn. 0297-203 78, 070-337 31 39
kallslazi@telia.com

Studiefrämjandet
Carina Carlsson, Sandviken
tfn. 070-575 53 70
carina.carlsson@studieframjandet.se 

För att se aktuella kurser klicka här