logo

Är du cirkelledare eller är med med om att starta upp en cirkel?

Här hittar ni underlagen vi behöver från er för att kunna handlägga de studiecirklar/kurser ni önskar starta:

 

Start av studiecirkel (ifyllningsbar pdf) Denna blankett används för att ange vilket ämne och vilka personer det är som ska ingå i studiecirkeln och för att vi ska få in uppgifter om ev. föreningstillhörighet och liknande. 

 

Egen studieplan (ifyllningsbar pdf) Denna kan ni använda om ni inte använder er av en redan färdig studieplan. 

 


OBS! Kom ihåg att alltid ta kontakt med oss för ett personligt möte så att vi kan ge er det stöd ni behöver i er folkbildningsverksamhet.