logo
Hundar

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben utbildar, sprider information och väcker debatt i frågor som rör hundar och hundägande. De sköter även administrationen av Sveriges stora register över hundar och hundägare och arrangerar årligen ett stort antal utställningar, prov och tävlingar.

Svenska Kennelklubben får, beroende på Studiefrämjandets lokala resurser, stöd för sin studieverksamhet. Det kan innebära hjälp med att anordna kurser, konferenser och seminarier. Studiefrämjandet kan också hjälpa till med arbetsplaner, studiematerial, fackmannamedverkan, studiebesök, öppet hus-verksamhet mm. Studiefrämjandet kan även i vissa fall hjälpa till med information och marknadsföring som t ex utformning av annonser, artiklar, kopiering, utlåning av lokaler, litteratur, filmer etc.

 

Med Studiefrämjandet som samordnare kan arrangemangen nå fler som är intresserade av Kennelklubben.

 

Läs mer om Svenska Kennelklubben här

SKK-logotyp Svenska Kennelklubben