logo
Längtar du ut? Följ med på våra utflykter!

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. De sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. De påverkar politiker, jagar miljöbovar och påverkar lagstiftningen. De sätter rampljuset på brinnande miljöfrågor genom rapporter, kampanjer, böcker, debatter, konferenser och ett intensivt pressarbete.

 

Tillsammans med Studiefrämjandet genomförs studiecirklar och kulturarrangemang runtom i landet. Under flera år har vi gemensamt arbetat med rikstäckande kampanjer som exempelvis "Handla miljövänligt-veckan".

 

Naturskyddsförening får, beroende på Studiefrämjandets lokala resurser, stöd för sin studieverksamhet. Det kan innebära hjälp med att anordna kurser, konferenser och seminarier. Studiefrämjandet kan också hjälpa till med arbetsplaner, studiematerial, fackmannamedverkan, studiebesök, öppet hus-verksamhet mm. Studiefrämjandet kan även i vissa fall hjälpa till med information och marknadsföring som t ex utformning av annonser, artiklar, kopiering, utlåning av lokaler, litteratur, filmer etc.


Med Studiefrämjandet som samordnare kan arrangemangen nå fler som är intresserade av Naturskyddsföreningen.

 

Läs mer om Naturskyddsföreningen här

Naturskyddsföreningen