logo

Våra medlemsorganisationer

Studiefrämjandet har 19 medlemsorganisationer. Här finns några av Sveriges största natur- och friluftsorganisationer samt stora organisationer inom kulturområdet. Det är representanter för våra medlemsorganisationer som sitter i våra styrelser.

Vi har även samarbetsavtal med ett antal organisationer. Lokalt fungerar Studiefrämjandet som motor i det lokala förenings- och kulturlivet. Vi samarbetar med flera tusen lokala föreningar och nätverk.

Studiefrämjandets medlemsorganisationer

 

Adoptionscentrum

Friluftsfrämjandet

Fältbiologerna

Förbundet Skog och Ungdom

Jordbrukare-Ungdomens Förbund

Jordens Vänner

Koloniträdgårdsförbundet

Musik & Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation, MoKS

Naturskyddsföreningen

Riksförbundet Hem och Skola

Riksförbundet Sveriges 4H

Svenska Brukshundklubben

Svenska Jägareförbundet

Svenska Kennelklubben

Svenska Turistföreningen

Sveriges Hundungdom

Sveriges Ornitologiska Förening

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna

Sverok

 

Samarbetsmodellen

En enkel modell som förklarar hur vi kan samarbeta så att ni får ut det allra bästa och mesta stödet av ert samarbetet med Studiefrämjandet. Här laddas Samarbetsmodellen som PowerPoint ned