logo

Avdelningens styrelse

Styrelseledamöterna arbetar med att ta fram avdelningens långsiktiga strategiska mål och är sammansatt av representanter från några av våra medlemsorganisationer. 

 

Ordförande

Douglas Thisell - Svenska Jägareförbundet

mail: douglas@thisell.se

tel: 070-374 05 00

 

Vice ordförande

Kenneth Ehrskog - Adoptionscentrum

mail: kenneth.erskog@bredband2.com

tel: 070-722 37 65

 

Ledmot:

Lars Hüllert - Svenska Jägareförbundet

mail: le.hullert@telia.com

tel: 070-316 17 16

 

Ledamot:

Carolos Borg - Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

mail: borg_carlo@hotmail.com

tel: 070-742 81 68

 

Ledamot:

Viggo Oterhals - Svenska Turistföreningen

mail: viggo_oterhals@hotmail.com

tel: 070-467 67 19

 

Ledamot:

Cristina Styrén - Naturskyddsföreningen

mail: cristina.styren@gmail.com

tel: 070-245 44 67  

 

Ledamot:

Jaana Kapuli - Svenska Kennelklubben

mail: jaana.kapuli@gmail.com

tel: 070-776 76 49

 

Ledamot:

Franck Olofsson - MOKS

mail: vadsomeller2@hotmail.com

tel: 0732 - 52 16 72

 

Suppleant:

Bo Jönson - Naturskyddsföreningen

mail: bo.jonson@naturskyddsforeningen.se

 

Suppleant:  

Ulrika Jarlemyr - Adoptionscentrum

mail: ulrika.jarlemyr@telia.com

tel: 0705 - 89 96 87

 

 

Valberedning

Gun-Inger Laesker

mail: guningerlaesker75@gmail.com

0709 - 13 26 41

 

Ian Fiddies

mail: ianfiddies@hotmail.com

0739 - 24 23 41

 

Jan Jacobsson
mail: janne@africanadventure.se
0705 - 945016

 

 

Årsmötesinfo:

Varje år i mars har avdelningen årsmöte. Vi förlägger årsmötena på olika platser i de kommuner vi verkar i. Vill du ta del av våra årsmöteshandlingar hittar du dem här:

 

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018 Göteborgsregionen 2.0

Verksamhetsplan 2018

Årsredovisning 2018 signerad