logo

Information till dig som är cirkelledare

Cirkeln

Tidningen Cirkeln är en tidning för dig som är cirkelledare. Den finns att läsa digitalt, men du som har gått vår ledarutveckling får den även hem i brevlådan, gratis. På hemsidan för Cirkeln finns all information du kan behöva som cirkelledare.

Besök Cirkelns webbplats

 

Digital rapportering

Som cirkelledare kan du välja att rapportera din lista digitalt. Det som krävs är ett mobiltelefonnummer (för sms) och en aktiv e-postadress. Genom en inloggning på den digitala närvarolistan så får din handläggare din lista direkt. Kontakta din handläggare för att få hjälp att starta din digitala rapportering.
Se information om hur den digitala listan fungerar


Gå direkt till inloggningen för den digitala närvarolistan

 

Ledarutveckling

Som cirkelledare har du möjlighet att utvecklas och få verktyg att leda din grupp. Löpande startar vi gratis utbildning för våra cirkelledare i ledarutveckling.

Läs mer om ledarutvecklingens innehåll på Cirkelns webbplats

 

 

Ny kunskap och kontakt – ett material för cirkelledare som arbetar med asylsökande 

För att stödja studiecirkelledare i verksamheten med asylsökande har Studieförbunden i samverkan tagit fram ett gemensamt studiecirkelmaterial.

”Ny kunskap och kontakt” ska ge cirkelledare tillfälle att diskutera, reflektera och fundera över sina egna förutsättningar, värderingar och förhållningssätt vad det gäller verksamhet med asylsökande. Materialet är uppdelat till tre studiecirkeltillfällen och riktar sig direkt till cirkelledare.
”Ny kunskap och kontakt” hittar du på Studieförbunden i samverkans hemsida