logo

Studiefrämjandet distrikt Mitt

Studiefrämjandet distrikt Mitt omfattar Gävleborgs-, Dalarnas-, Jämtlands- och Västernorrlands län.

 

Vår uppgift som distrikt är att utveckla och främja regional verksamhet i enlighet med våra gemensamma stadgar och särskilt gäller detta ledarutbildningar, verksamhetsfrågor, ledningsfrågor och ekonomi. Vi har också att beakta våra medlemsorganisationers folkbildningsbehov och våra fyra landstings intentioner.

 

Distriktet har sitt säte i Bollnäs, men har även lokaler i Sundsvall:

 

Collinigatan 2

821 43 Bollnäs

Tel: 0278-63 63 60

 

Storgatan 52 B

852 30 Sundsvall

Tel: 060-66 25 50