logo

Studiefrämjandet Mitts regionkontor

Studiefrämjandet Mitt omfattar Gävleborgs-, Dalarnas-, Jämtlands- och Västernorrlands län.

 

Vår regionala uppgifter är att utveckla och främja regional verksamhet i enlighet med våra gemensamma stadgar och särskilt gäller detta ledarutbildningar, verksamhetsfrågor, ledningsfrågor och ekonomi. Vi har också att beakta våra medlemsorganisationers folkbildningsbehov och våra fyra landstings intentioner.

 

Regionkontoret har sitt säte i Bollnäs på Collinigatan 2.