logo

Riksförbundet Hem och Skola

Riksförbundet Hem och Skola är en demokratisk, skolpolitisk organisation vars målsättning är att samla föräldrar och vårdnadshavare i Sverige för att verka för barn och ungas bästa och främja den svenska skolan i god samverkan med skolfolk och myndigheter.

Hem och Skola får, beroende på Studiefrämjandets lokala resurser, stöd för sin studieverksamhet. Det kan innebära hjälp med att anordna kurser, konferenser och seminarier. Studiefrämjandet kan också hjälpa till med arbetsplaner, studiematerial, fackmannamedverkan, studiebesök, öppet hus-verksamhet mm. Studiefrämjandet kan även i vissa fall hjälpa till med information och marknadsföring som t ex utformning av annonser, artiklar, kopiering, utlåning av lokaler, litteratur, filmer etc.


Med Studiefrämjandet som samordnare kan arrangemangen nå fler som är intresserade av Hem och Skola.

 

Här kan du läsa mer om Hem och Skola

Riksförbundet Hem och skola logotyp