logo

MoKS

Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation - är en samarbetsorganisation för ideella musik- och kulturföreningar i Sverige. Organisationen arbetar med att stödja sina medlemsföreningar och deras verksamhet, genom bland annat utbildningar, nätverk, bidrag och andra mervärden.

Kulturföreningar anslutna till MoKS får också stöd från Studiefrämjandet för sin studieverksamhet. Det kan innebära hjälp med att anordna kurser, konferenser och seminarier. Studiefrämjandet kan också hjälpa till med arbetsplaner, studiematerial, fackmannamedverkan, studiebesök, öppet hus-verksamhet mm. Studiefrämjandet kan även i vissa fall hjälpa till med information och marknadsföring som t ex utformning av annonser, artiklar, kopiering, utlåning av lokaler, litteratur, filmer etc.

 

Läs mer om olika föreningstöd

 

Läs mer om MoKS här

Moks logo 2014