logo

Jorbrukare-Ungdomens Förbund

JUF är en partipolitisk och religiöst obunden förening som aktiverar ungdom kring jordbruk, natur och miljö. Genom kulturell verksamhet förs landsbygdens traditioner vidare.

 

Juf har till syfte att:

  • utveckla ungdomsaktiviteter kring natur, miljö och jordbruk, samt i övrigt stimulera en allmän kulturell verksamhet.
  • främja studier och annan verksamhet av betydelse för landsbygden och landsbygdsnäringarna.verka för ökad medmänsklig förståelse och skapa kontakt med motsvarande organisationer i andra länder.
  • utveckla självförtroende, kunnighet och ledarförmåga bland medlemmarna genom att samla dem i studier och annan föreningsmässig verksamhet.

JUF får, beroende på Studiefrämjandets lokala resurser, stöd för sin studieverksamhet. Det kan innebära hjälp med att anordna kurser, konferenser och seminarier. Studiefrämjandet kan också hjälpa till med arbetsplaner, studiematerial, fackmannamedverkan, studiebesök, öppet hus-verksamhet mm. Studiefrämjandet kan även i vissa fall hjälpa till med information och marknadsföring som t ex utformning av annonser, artiklar, kopiering, utlåning av lokaler, litteratur, filmer etc.


Med Studiefrämjandet som samordnare kan arrangemangen nå fler som är intresserade av JUF.

 

Här kan du läsa mer om Jordbrukare-Ungdomens Förbund

logotyp