logo
Vägvisare pilar

Kvalitetspolicy

Studiefrämjandets policydokument anger gemensamma förhållningssätt i olika frågor. Policyn vägleder genom att ange mål eller önskvärt tillstånd.

I en del fall anger policyn mer detaljerade åtgärder eller anvisningar. Policydokumenten ligger till grund för konkreta insatser i avdelningar, distrikt och riksförbund. Policydokumenten följs upp årligen i varje enhet.
  

  • Kvalitet innebär för Studiefrämjandet att bedriva folkbildningsverksamhet som förenar:
    - deltagarnas förväntningar och behov
    - intressenters och kunders intressen och krav
    - våra idéer om människa, samhälle och lärande.

 

  • Grunden för kvalitetsarbetet är systematisk planering, ledning, uppföljning och strävan efter ständiga förbättringar.

 

  • Vi följer de lagar, förordningar och riktlinjer som har relevans för oss som studieförbund.

 

  • Vår strävan efter god kvalitet pågår varje dag. Alla medarbetare har ett eget ansvar och delar ett gemensamt ansvar för att uppnå god kvalitet i verksamheten och på arbetsplatsen.

Adoptionscentrum logotyp

 

Friluftsfrämjandet logotyp

 

Fältbiologerna logotyp JPG

 

Skog och Ungdom logotyp

 

 

 

logotyp

 

 

Jordens vänner logotyp

 

 

Koloniträdgårdsförbundet

 

Moks logo 2014

 

 

Naturskyddsföreningen

 

Riksförbundet Hem och skola logotypSveriges 4H logotyp

 

 

Svenska Brukshundklubben logotyp

 

SKK-logotyp Svnska Kennelklubben

Svenska Jägareförbundet logotyp

 

 

STF logotyp farg

 

 

Sveriges hundungdom logotyp

 

 

Sveriges Ornitologiska Föreningen logotyp

 

sportfiskarna logotyp

 

 

 sverok logga 2013