logo

Vätgas och bränsleceller som komplement till ett svenskt förnybart energisystem

Möjligheter och utmaningar i en närliggande framtid?

Användningen i ett framtida håll- bart energisystem!

Spontana reaktioner och energibranschens syn på det som framförts under föreläsningen.

Tid: Måndagen 22 januari kl 18.30
Plats: Kronohallen, Slaggatan 37, Falun
Föreläsare: Maria Saxe
Paneldiskussion: Per Dahlberg, VD på Falu Energi och Vatten samt Lars Larsson, VD på Borlänge Energi

Dala Energiförening i samarbete med Studiefrämjandet

 Syftet med föreläsningen:

Förhoppningsvis bidrar föreläsningen till debatten kring vätgas och bräns- leceller. Detta genom att diskutera möjligheter och utmaningar i en närliggande framtid, samt kom- mentera den eventuella använd- ningen i ett framtida hållbart ener- gisystem.

En bakgrund:

Med ökande medvetenhet om klimat- förändringar och oro för den politiska instabilitet som kan uppkomma på grund av oljebrist har behovet av ett samhälle med ett hållbart energisys- tem förts fram.

En lovande teknik som ofta nämns som en nyckelkomponent i ett sådant energisystem är bränsleceller i kom- bination med vätgas.

Förväntningarna och förhopp- ningarna på bränslecellstekniken är höga och ibland orealistiskt positiva. Bränsleceller är dock fortfarande en teknik under framväxt och mycket återstår att bevisa. Användningen av vätgas och bränsleceller i olika om- råden, integration med samhället och hur utbredd användningen skall vara, debatteras fortfarande.

Om Maria Saxe:

Född och uppvuxen i Falun. Utbildad civilingenjör i Teknisk fysik 2001. (Umeå Universitet) Gjorde exjobb om smarta hem 2000-2001.

Jobbade sedan 2,5 år som mjukva- ruutvecklare på ÅF.
Doktor i Kemiteknik (KTH) – dispu- terade på ämnet Bränsleceller och vätgas i ett hållbart energisystem, 2008. Hade förmånen att följa två av våra större vätgasprojekt under min doktorandtid. CUTE (Clean Urban Transport For Europé) med tre bräns- lecellsbussar och en mack i Stock- holm, samt GlasHusEtt som hade en högtemperatur bränslecell för el- och värmeproduktion.

Jobbade som konsult på ÅF i Stockholm som energimarknadsana- lytiker mellan 2008 och 2012.

Flyttade tillbaka till Falun och började arbeta på länsstyrelsen, som energi- och klimatstrateg, 2012. Där jobbar jag än idag som samverkans- ledare för Energiintelligent Dalarna ansvarig för energistatistkik och konsumtion samt medverkar i arbetet med klimatklivet.