--%>

Lusten är cirkelledarens viktigaste tillgång

Lust att leda och engagemang för ämnet. Viktiga egenskaper för varje cirkelledare. Cirkelledarskapet kan se olika ut i olika grupper, men det finns det som förenar: Omsorgen om att gruppen ska trivas och komma framåt i sitt lärande.

Läs mer om cirkelledarskapet