--%>

Band på kurs

Följ med till Karlstad och träffa Jens Karlsson i bandet Benjamin & The Traveling Family. Han är nöjd med ledarskapsutbildningen MCU på Studiefrämjandet: "Det vi gör här på kursen kan relateras till allt – skolan, kompisarna, familjen", säger han.

Läs mer om Jens och MCU här